เลื่อนลง
กลยุทธ์สำคัญ
อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานคุณภาพสูง รวม 516 ยูนิต ที่มีความหลากหลายของทำเลที่ตั้ง
ผู้เช่าที่มีคุณภาพ ฐานะมั่นคง และประกอบธุรกิจที่หลากหลาย
มีอัตราการเช่าพื้นที่สูง และบางส่วนประกอบด้วยสัญญาเช่าระยะยาว
มีความสมดุลของการลงทุนในสิทธิการเช่า และกรรมสิทธิ์ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนต่อปีที่น่าดึงดูด และเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินในอนาคต
ข้อมูลราคาหน่วยทรัสต์

ปรับปรุง:

ชื่อย่อ: TREIT

11.00 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.90%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
806,700
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ปรับปรุง:
สกุลเงิน: บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.5680

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
27,502,135,513.70
ผลตอบเเทน

ผลตอบแทน (บาท ต่อ หน่วย)

0.1569
วันที่จ่าย
11/09/61
รอบผลประกอบการ
01/04/61 - 30/06/61

ทรัพย์สินของเรา

อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานคุณภาพสูง รวม 516 ยูนิต ที่มีความหลากหลายของทำเลที่ตั้ง
516
ยูนิต ของอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน
1,568,716
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
2,145
ไร่ ของที่ดิน
25
แห่ง ทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขนส่งสินค้า
อ่านเพิ่มเติม +

ประโยชน์ของการลงทุนใน TREIT

TREIT นำเสนอการลงทุนทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหน่วย จากรายได้ที่สม่ำเสมอของสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานมาตรฐานสูง กอปรกับโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการในการขนส่งทางโลจิสติคส์ที่เพิ่มขึ้น ด้วยการเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าวสารองค์กร

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

อ่านเพิ่มเติม +

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

อ่านเพิ่มเติม +

การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทรัสต์ ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การกู้ยืม

อ่านเพิ่มเติม +
การบริหารจัดการ
ผู้บริหารทรัพย์สิน
ทรัสตี